Sådan forløb processen i forskningsprojektet

En kort gennemgang af projektets personer og historikken omkring gennemførelse af et stort forskningsprojekt hvor virkningen af akupunktur på små børn er blevet afdækket

Personerne i projektgruppen
Gert Karlson, Grenaa, har som projektleder haft ansvaret for gennemførelsen af dette store videnskabelige forskningsprojekt med akupunktur, hvor det fra start var planen, at 200 astmabørn i alderen 6 mdr. – 6 år skulle indgå. Projektet blev finansieret af blandt andet Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) og blev godkendt af Den videnskabsetiske Komité for Århus Amt (VEK). Speciallæge og akupunktør Per Bennicke og projektleder og akupunktør Gert Karlson har forestået akupunkturbehandlingerne (akupunktør Hanne Damm CorelI var også med i starten). De statistiske beregninger, lodtrækninger, indsamling af data (spørgeskemaer og astmadagbøger), samt bearbejdning af data, har statistiker Jørgen Granfeldt, Aarhus Universitet stået for, og Jørn Henriksen, overlæge på børneafdelingen på Skejby Sygehus har vejledt omkring projektet – blandt andet i udformningen af astmadagbøgerne. Journalist Lone Bolther Rubin, har bistået med udarbejdelse af projektbeskrivelsen/protokollen, og læge og videnskabsjournalist Charlotte Strøm har bearbejdet data til offentliggørelse af resultaterne i det amerikanske videnskabelige tidsskrift ”Alternative Therapies in Health and Medicine”. Projektet er offentliggjort med titlen“Acupuncture in Asthmatic Children: A Prospective, Randomized, Controlled Clinical Trial of Efficacy” (Karlson G, Bennicke P)

Deltagene
Målet var, at 200 børn i alderen ½-6 år skulle findes. Det blev en stor udfordring, da det senere skulle vise sig, at der kun kunne findes 166 børn og kun 122 af disse var egnede. Af dem har i alt 52 børn gennemført hele projektet. Det er dog stadig et stort projekt når vi taler om akupunktur på små børn, og det var på forhånd forudset, at der ville være et vist frafald. Når denne aldersgruppe blev valgt, var det fordi resultaterne og erfaringen med behandlingen i dagligdagen havde vist sig meget effektiv på de helt små, men der var også et ønske om at afmystificere akupunkturens ry som værende smertefuld. Et andet mål med projektet var, at prøve på at skaffe dokumentation for om behandlingen kunne virke styrkende på immunforsvaret og ikke bare være en symptomatisk ”evighedsbehandling” som medicin. Det sidste er dog ikke lykkedes.

Finansieringen
I 2001 opfordrede en medarbejder i ViFAB, som nu er nedlagt, Gert Karlson til at søge forskningsmidler. Han havde god erfaring med at behandle børn med astma og astmatisk bronkitis, så var det et ideelt område at gå i gang med. Finansieringen voldte dog en del problemer. Først blev et mindre beløb bevilliget af ViFAB til at udarbejde en mere beskrivende protokol. Herefter fulgte en større bevilling, som dog kun dækkede ca. en tredjedel af det ansøgte beløb. Først i 2004 faldt finansieringen på plads med støtte fra de to fonde IMK Almene Fond og Aase og Ejnar Danielsens Fond. I alt er der tilgået projektet 661.000 kr. Projektet fik desuden 10 timers gratis statistisk hjælp.

Godkendelsen
I 2002 blev projektet godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt (VEK) efter at det var blevet vurderet skriftligt fem gange samt en gang hvor fire personer fra projektgruppen mødtes med komitéen. Efterfølgende har VEK sagsbehandlet projektet yderlige fire gange på grund af små ændringer. I øvrigt har projektlederen/behandlerne intet haft med indsamling og bearbejdelse af spørgeskemaernes data, lodtrækning m.m. at gøre. Dette har statistiker Jørgen Granfeldt, Aarhus Universitet forestået.

Behandlingen
Behandlingen bestod af en dobbeltbehandling, hvor der blev sat en nål i hver fod to gange, med en halv times mellemrum. Der blev også trykket på nøje beskrevne akupunkturpunkter. Hver deltager fik en simpel kostvejledning, som kun få i begge grupper fulgte, men det var kun interventionsgruppen som fik akupunktur-behandling.

Projektgruppen:
Jørn Henriksen, børnelæge Jørgen Granfeldt, statistiker Lone Bolther Rubin, journalist Charlotte Strøm, læge og journalist Per Bennicke, øre-, næse-, halslæge og akupunktør Hanne Damm Correll, akupunktør Gert Karlson, projektleder og akupunktør

© BørneAstma.dk - 2019

Web