Akupunktur virker på børneastma

Stort dansk forskningsprojekt har afdækket virkningen af akupunktur på børn med astma

Af Lone Bolther Rubin, journalist

Akupunktur kan være et godt alternativ eller supplement til medicin for børn med astma og astmatisk bronkitis. Det viser et dansk forskningsprojekt, der netop er blevet offentliggjort i det internationale videnskabelige tidsskrift ”Alternative Therapies in health and medicine”. 73 førskolebørn gennemførte den første del af undersøgelsesperioden på tre måneder. Efter ti behandlinger havde de børn, der fik akupunktur, færre astmasymptomer end de børn, der fortsatte den almindelige behandling med medicin. Desuden indtog de mindre medicin.

Mindst samme virkning
Det kontrollerede lodtrækningsforsøg blev gennemført af øre-, næse-, halslæge og akupunktør Per Bennicke og akupunktør Gert Karlson. Om børnene skulle fortsætte med at få medicin, var op til børnenes egne læger i samråd med forældrene. Kontrolgruppen fik hverken akupunktur eller placebo, men fulgte lægens behandling. ”Resultatet af vores forskning tyder på, at man kan opnå mindst samme virkning med akupunktur, som med medicin. Når man så ved, at astmamedicin har en række alvorlige bivirkninger, så synes jeg, at sundhedsvæsnet skulle overveje at indføre akupunktur som et tilbud på lige fod med medicin,” siger projektets leder Gert Karlson.

Planer om kurser
Undersøgelsen viste også, at langtidsvirkningen var nogenlunde ens for de to grupper. 52 børn udfyldte de sidste spørgeskemaer 12 måneder efter besvarelsen af de første skemaer. De viste, at børnene stadig havde det bedre, men at de to grupper nu havde nogenlunde ens symptomer og medicinforbrug. Forskningsprojektet blev gennemført med støtte fra IMK Almene Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond samt det nu nedlagte Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB). Hvis der skulle være interesse for det, vil Gert Karlson gerne tilbyde kurser i behandlingen, så flere akupunktører og læger fremover kan tilbyde akupunktur til børn med astma.

FOR MERE INFO: Læs hele undersøgelsen, “Acupuncture in asthmatic children: Prospective, randomised, controlled clinical trial of efficacy” på www.alternative-therapies.com eller se et dansk resumé

© BørneAstma.dk - 2019

Web